Zaznacz stronę

Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ www.wroclaw-kursy.pl i POLITYKA PRYWATNOŚCI
Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Witryny.
Właścicielem witryny o nazwie www.wroclaw-kursy.pl  jest Szkoła Języków Obcych LEKTOR sp.j z siedzibą we Wrocławiu ul. Oławska 25 nr KRS 0000270794,
W poniższym regulaminie obowiązują następujące oznaczenia:
LEKTOR- Szkoła Języków Obcych LEKTOR sp.j z siedzibą we Wrocławiu ul. Oławska 25.
Witryna- serwis internetowy www.wroclaw-kursy.pl 
Użytkownik- klient, osoba korzystająca z Witryny
Administrator danych osobowych-Szkoła Języków Obcych LEKTOR sp.j z siedzibą we Wrocławiu ul. Oławska 25.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Polityka Prywatności Szkoły Języków Obcych LEKTOR informuje użytkowników, jakie dane osobowe są od nich zbierane, w jakim celu i jak będą wykorzystywane.
Wszyscy Użytkownicy Witryny akceptują jej politykę prywatności.
Podczas wizyty Użytkownika na stronie LEKTORA zbierane są automatycznie dane o IP użytkownika, jego adresie, przeglądarce.
Powyższe informacje mogą służyć do opracowywania danych statystycznych odnośnie korzystania z Witryny.
Dane pobierane od Użytkownika podczas rezerwacji i realizacji usług LEKTORA mogą używane być także do prezentowania nowych ofert LEKTORA.

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych podane przez Użytkownika dane osobowe są bezpieczne, przechowywane w bazie danych LEKTORA i nie są udostępniane osobom trzecim poza koniecznością związaną z prawidłową realizacją usługi.

DANE OSOBOWE
W celu realizacji usługi konieczne jest podanie przez klienta danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji usługi. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Języków Obcych LEKTOR sp.j. z siedzibą we Wrocławiu ul. Oławska 25
Dane są przetwarzane wyłącznie zgodnie z celem określonym w poniższym w Regulaminie korzystania z usług Szkoły Języków Obcych LEKTOR 

 • Imię i nazwisko – jako podstawowa informacja identyfikacyjna.
 • Telefon kontaktowy – w celu przekazywania informacji związanych bezpośrednio z bieżącą realizacją usługi, którą dana osoba jest zainteresowana.
 • E-mail kontaktowy – w celu przesyłania informacji w sprawach organizacyjnych, oraz kolejnych propozycji związanych z nauką języka obcego.
 • Informacja o planowanym wynajmie – informacja konieczna do rezerwacji sali.

Podanie tych danych jest obowiązkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu realizacji usługi.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdej osobie korzystającej z usługi LEKTORA przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio taka zgoda została wyrażona,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Powyższe uprawnienia można zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z LEKTOREM pod adresem e-mail: biuro@lektor.com.pl
Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, aby zrealizować usługę, zapisać się do newslettera, dodać komentarz na blogu.

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. LEKTOR powierza przetwarzanie danych osobowych wyłącznie uprawnionym do tego podmiotom.

 •  w celu przechowywania danych na serwerze,
 •  w celu korzystania z systemu mailingowego,
 •  w celu korzystania z systemu do fakturowania,
 • w celu korzystania z systemu sprzedażowego,
 • zewnętrznemu biuru rachunkowemu

Kontakt z Użytkownikiem Witryny następuje za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu.
LEKTOR zastrzega sobie prawo do kontaktowania się przez e-mail lub telefon z osobami, których dane kontaktowe zostały uzyskane przez funkcjonowanie Witryny www.wroclaw-kursy.pl
LEKTOR powziął wszelkie adekwatne kroki w celu prawidłowego zabezpieczenia przechowywanych danych osobowych, w szczególności z uwzględnieniem zablokowania nieautoryzowanego dostępu.

ZMIANY I DOSTĘPNOŚĆ WITRYNY
Administrator ma prawo wprowadzania zmian w regulaminach i polityce prywatności bez informowania użytkowników Witryny. O zmianach będziemy informować jedynie wówczas, jeśli nowa polityka prywatności jest mniej korzystna dla Użytkownika.
Witryna lektor.com.pl  jest dostępna w takim stanie w jakim użytkownik ją otrzymuje.
LEKTOR nie gwarantuje dostępności do Witryny, która może być ograniczona lub przerwana w dowolnej chwili bez powiadamiania Użytkownika.  LEKTOR nie odpowiada za brak możliwości połączenia z systemem rezerwacyjnym kursów i wyjazdów.
LEKTOR nie gwarantuje mimo wszelkich możliwych starań, że oferta przedstawiona w Witrynie nie zawiera błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń.
LEKTOR nie bierze żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe podczas przeglądania stron Witryny.
Informacje przedstawione w ramach Witryny są wyłącznie informacyjne i nie mogą być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
LEKTOR nie gwarantuje, że wynik przeglądania Witryny sprosta oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości czy przydatności uzyskanych informacji.

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie kopiowanie elementów Witryny jest zabronione bez wiedzy LEKTORA i jego pisemnej zgody. Prawo użytkowania całej witryny jest ograniczone do zastosowań prywatnych i niekomercyjnych.

PLIKI COOKIES
Witryna www.wroclaw-kursy.pl dokłada wszelkich starań, aby ułatwić każdemu Użytkownikowi przeglądanie stron i dokonywanie rezerwacji. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę  informujemy, że poruszając się po Witrynie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez Witrynę plików cookies.
Istnieje możliwość korzystania z Witryny bez wykorzystywania plików „cookies”, ale może to spowodować, że niektóre funkcje lub usługi Witryny nie będą działać poprawnie.
Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookies powinieneś zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
Czym są pliki cookies?
Pliki cookies (dosłownie: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w urządzeniu, z którego użytkownik łączy się z Internetem i wchodzi na Witrynę . Pliki te są bardzo ważne, gdyż pozwalają Witrynie rozpoznać preferencje użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę. Pozwalają także na tworzenie statystyk, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
Korzystając z plików cookies nie przechowujemy danych osobowych, czy innych poufnych informacji.
Rodzaje wykorzystywanych Cookies
Witryna www.wroclaw-kursy.pl wykorzystuje następujące typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: pozostają na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Cookies trwałe nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 • Cookies zewnętrzne np.  cookies google-analytics.com – statystyki dla Witryny www.wroclaw-kursy.pl 

POLITYKA GOOGLE WIĘCEJ INFORMACJI.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z urządzenia.
Brak wyrażenia akceptacji plików cookie nie oznacza braku możliwości korzystania z Witryny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez LEKTORA  na  www.wroclaw-kursy.pl  rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.
LEKTOR nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez LEKTORA, wynikające z nie odbycia się wyjazdu lub kursu, w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od LEKTORA w szczególności strajku pracowników PKP, linii lotniczych, itp.
Użytkownik Witryny www.wroclaw-kursy.pl  oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są jasne i zrozumiałe i że je akceptuje bez zastrzeżeń.